COLORTECH

SK EN
objednať servis

1+2 level údržby

Zanedbávanie základných procesov , ako je napr. čistenie , mazanie atď . vedie k pomerne veľkým prestojom a poruchám strojov ( možno až 80% porúch ) .

Dodržiavaním nasledovných pravidiel prevádzky stroja sa podstatne odstránia prestroje a poruchy strojov:

 

1+2 level udržby

 

V prvom leveli údržby ide predovšetkým o dodržanie základných pravidiel. Zadefinujú sa hlavné body čistenia , údržby a kontrolné mechanizmy ./ vykonáva ich obsluha výnimočne odborný pracovník /

Pre obsluhu stroja vypracujeme vizuálnou formou postup prípadne povinnosti pri údržbe stroja.

Ak nastane problém s následnou implementáciou, náš technik bude dohliadať a kontrolovať dodržiavanie stanovených bodov.

 

 

Druhý level je zameraný na údržbársku činnosť ./ vykonávame na 6 príp. 12 mesačnej báze /

Kontroluje sa funkčnost napr. bezpečnostných prvkov , elektorinštalácia poprípade stav remeňov,hydraulickej hadice, elektroinštalácie , prípadne výmena prevádzkových kvapalín ,výmena filtrov .

Vykonáva odborný pracovník.