COLORTECH

SK EN
objednať servis

Ballbar test, Laser

 

Ballbar test

Preverenie stavu obrábacieho stroja v pravidelných intervaloch (polročne, ročne) zvyšuje presnoť stroja a následnú produkciu dielov - zvyšuje hodnotu stroja a zároveň znižuje výrobné náklady. 

Samotné meranie je časovo nenáročne.

Pri pravidelnom testovaní je možné zistiť mechanické vôle v stroji a vopred naplánovať údržbu.

Merací protokol možno použiť ako doklad pri zákazníckych auditoch. 

 

 

 

Laserový interferometer

V súčasnej dobe narastajú nároky zákazníkov na presnosť strojov. 

Laserový interferometer slúži na kalibráciu obrábacích strojov a súradnicových meracích strojov.

Pomocou lasera meriame dľžkové odchýlky od skutočného stavu stroja. Meranie sa odporúča pri kúpe stroja, kolízicii stroja, aj ako preventívne pravidelné meranie.

Samotné meranie je časovo a technicky náročnejšie ako pri ballbar teste.

Pri pravidelnom testovaní je možné zistiť mechanické vôle v stroji a vopred naplánovať údržbu.

Merací protokol možno použiť ako doklad pri zákazníckych auditoch.